BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Đối tượng bảo hiểm
  Mọi công dân Việt nam từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và ng­ười nư­ớc ngoài đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam nhưng loại trừ các đối t­ượng sau đây:
  – Những ng­ười đang bị bệnh thần kinh,
  – Những ngư­ời đang bị tàn phế hoặc th­ương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

  Phạm vi bảo hiểm

  1. Chi phí y tế và nằm viện phát sinh trong quá trình điều trị.

  2. Chết hoặc thư­ơng tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn.

  Gói 1: 20 triệu đồng Quyền lợi tử vong do tai nạn: 20 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Bảo hiểm Bảo Việt.

  Phí đóng: 56.000 đ/1người/1năm

  Gói 2: 30 triệu đồng Quyền lợi tử vong do tai nạn: 30 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 30 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật của Bảo hiểm Bảo Việt.

  Phí đóng: 84.000 đ/1người/1năm

  Gói 3: 50 triệu đồng Quyền lợi tử vong do tai nạn: 50 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn:Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 50.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

  Phí đóng: 140.000 đ/1người/1năm

  Gói 4: 80 triệu đồng Quyền lợi tử vong do tai nạn: 80 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 80 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn:Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 80.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

  Gói 5: 100 triệu đồng Quyền lợi tử vong do tai nạn: 100 triệu đồng

  Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100 triệu đồng

  Quyền lợi thương bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng thiết bị y tế theo chỉ định của bác sĩ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện với mức 100.000đ/ngày, tối đa 180 ngày/năm. Mức bồi thường không vượt quá tỉ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.

  Phí đóng: 280.000 đ/1người/1năm